22. tammikuuta 2022

Talviliikkuja kampanja

HEI!?

Joko olet mukana? Rauman Latu on…


Talviliikkuja kampanja

Lounais-Suomen ensimmäinen Talviliikkuja kampanja järjestetään 10.1.-31.3.2022

Kampanjan tavoitteena on haastaa ja motivoida liikkumaan eli voit osallistua kampanjaan omien kilometritavoitteiden mukaan. Liikuntamuotoina ovat hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, luistelu ja retkiluistelu, eli huonokaan talvi ei siis estä liikkumista!

Rauman kaupunki on mukana talviliikkuja kampanjassa, lisätietoja:

 https://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/liikunta/talviliikunta-2/

Liikuntakortin voit tulostaa itse ja niitä on rajoitetusti myös Lähdepellon ja Pyytjärven kuntokampanjan postilaatikoissa lähtöpaikalla ja myös muilla hiihtoladuilla, kun ne saadaan hiihtokuntoon. Kirjausvihkoja myös samoissa paikoissa. Kortit voi jättää huhtikuun ensimmäisellä viikolla laatikkoon tai Rauman uimahallille.

Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn sekä kampanjaan osallistuvien kuntien liikuntatoimien kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien kesken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille erikseen.

16. tammikuuta 2022

Tapahtumakalenteri vuodelle 2022

 Tammikuu

Latumaja avoinna hiihtokaudella lauantaisin ja sunnuntaisin kun latu kunnossa, lisäksi mahdollisesti kuutamohiihto.

Ulkona kuin lumiukko tapahtumat lumitilanteen mukaan tammi-helmikuussa.

Helmikuu

6.2.      Länsi-Suomi-hiihto

22.2.     Perhetapahtuma Latumajalla klo 10-15

Maaliskuu

 3.3.      Sääntömääräinen kevätkokous klo 18.30

 19.-26.3 Hiihtoviikko Ylläksellä

Huhtikuu

Viikoittaiset maastopyöräilyt alkavat, lisäksi kesän aikana muutama sunnuntairetki mahdollisia kevään puu-, siivuous- ja kunnostustalkoot huhti-toukokuussa

24.4.     Luontopolkuretki Latumajalle teema/ohjattu

Toukokuu

1.5.–24.6.    Satakunnan haastepyöräily

 9.5.    Äitienpäivän polkuretki/pyöräily Latumajalle

Retki Pomarkkuun resiinareitille

13.5.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

20.5.    Iltapyöräily  (vaihtuva kohde)

27.5.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

Touko-kesäkuun vaihteessa Hyvinvointia luonnosta metsämielellä kiertue-tapahtuma

Kesäkuu

Osallistuminen Lounais-Suomen latualueen pyöräviestiin

 2.6.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

Heinäkuu

Omatoimista liikuntaa ja lomailua

Vaellusmatka Sveitsiin

Elokuu

12.8.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

14.8.    39. valokuvasuunnistus

18.8.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

25.8.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

Suomen Latu haastaa kuudennen kerran koko Suomen nukkumaan yönsä ulkona 27.8. 

Syyskuu

 1.9.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

 8.9.    Iltapyöräily (vaihtuva kohde)

18.9.    Luontopolkuretki (vaihtuva kohde)

25.9.    Seitsemän järven patikkaretki

Syystalkoot

Lokakuu

 5.10.    Talkoolaisten saunailta

10.10.    Kuutamokävely ja nuotioilta Kaarojärven laavulla

Marraskuu

 3.11.    Sääntömääräinen syyskokous klo 18.30

13.11.    Isänpäiväretki Latumajalle

Joulukuu

vk 49 ensilumenretki Leville

 15.12.    Pikkujoulut Latumajalla

22.12.    Jouluhartaus metsässä

Viikoittaiset ohjatut tapahtumat:

Sauvakävely, metsäjumppa, polkujuoksu, metsämieli-ryhmä, keppijumppa, lattaritanssi ja tuolijumppa. Kokoontumisajat tarkentuvat myöhemmin. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla, Facebookissa, Instagram-tilillä sekä lehdessä.

Rauman Ladun tavoitteena on olla aktiivinen jäsenten ja lähialueen asukkaiden liikuttaja. Tätä toteutetaan edistämällä liikunnallista elämäntapaa, luomalla monipuolisia mahdollisuuksia kokea luontoa ja edistämällä kaikenikäisten luontosuhteen vahvistumista. 
-Rauman Latu ry-

Rauman Ladun toimintasuunnitelma 2022

 Yleistä

Rauman Latu ry on Suomen Ladun jäsenyhdistys. Koko maassa yhdistyksiä on 180, ja jäseniä niissä on yhteensä yli 88 000. Rauman Ladulla on 1100 jäsentä. Vuosi 2022 on Rauman Ladun 63. toimintavuosi.

Tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Yhdistyksen tavoitteena on olla aktiivinen jäsenten ja lähialueen asukkaiden liikuttaja.

Tätä toteutetaan

       ·          edistämällä liikunnallista elämäntapaa,

       ·          edistämällä aikuisten, nuorten ja lasten luontosuhdetta luomalla monipuolisia                               mahdollisuuksia kokea luontoa

       ·          järjestämällä tapahtumia,

       ·          ylläpitämällä ja luomalla ulkoilun ja liikunnan puitteita,

       ·          vaikuttamalla ja yhteistyöllä muiden seurojen ja Rauman kaupungin kanssa, 

Tavoitteena on saada yhä useampi henkilö liikunnan ja ulkoilun harrastajaksi. Monipuolinen luonnossa liikkuminen ja sisällä tapahtuva liikunta ylläpitävät ja edistävät kaikenikäisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tapahtumiin osallistumalla tapaa samalla myös muita ihmisiä.

Järjestämme paikallisesti Suomen Ladun vuoden 2022 keskeisiin ulkoilun, liikunnan, vaikuttamisen ja yhteistyön teemoihin liittyvää toimintaa.

Liikunta

Toiminnan painopisteitä ovat luonto- ja patikkaretket, hiihto, pyöräily, maastopyöräily, frisbee, polkujuoksu, geokätköily sekä erilaiset sisäliikuntamuodot.

Useat selvitykset todistavat samaa: moni meistä liikkuu liian vähän ja istuu paikallaan liian pitkiä aikoja. Tärkeää on edistää kaikenikäisten ihmisten arkiliikuntaa ja ulkoilua erityisesti omassa lähiympäristössään.

Latumaja on avoinna hiihtokaudella viikonloppuisin ja muiden siellä järjestettävien liikuntatapahtumien aikana. Tarjotaan tiloja ja muita puitteita myös muiden järjestämään liikuntatoimintaan. Osallistutaan latualueen yhteisiin tapahtumiin.

Jatketaan uusien toimintamuotojen kehittämistä. Koronavirustilanteen vuoksi toimintaa on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen. Koska todennäköisesti kokoontumisrajoituksia on edelleen, jatketaan omaehtoista luontoliikuntaa edistävien aineistojen tuottamista nettiin ja joidenkin yksittäisten tapahtumien muuntamista esim. pidemmän ajan luonnossa (Nasulammella, majalla, reitin varrella) oleviksi tehtäväpoluiksi, jossa halukkaat voivat käydä omaan tahtiin itselleen sopivaan aikaan.  

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikuntaa edistetään järjestämällä kaikille avointa metsämörri- ja metsävaeltajatoimintaa, lumitilanteen salliessa muumihiihtokouluja sekä erilaisia perhetapahtumia. Ohjaajat kokoavat mahdollisuuksien mukaan myös pienimuotoisia, nopeasti kokoon kutsuttavia ulkoilutapahtumia. Metsämörritoiminta on tarkoitettu 0-12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Ulkoliikunnan lisäksi pyritään järjestetämään myös sisäliikuntaa. Panostetaan eri toimintamuotojen sisällölliseen kehittämiseen. Jatketaan Latumajan reitin alkupäässä Nasulammen ympäristöön rakennetun elämyspolun sekä siihen liittyen koko reitin kehittämistä.

Koulutus 

Järjestetään uusista lajeista kiinnostuneille laji tutuksi –tapahtumia. Koulutetaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan uusia ohjaajia. Lasten toiminnan ohjaajille tarjotaan lisäkoulutusmahdollisuuksia.

Pelastuspalvelutoiminta (Vapepa)

Osallistutaan vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan omalla hälytysosastolla. Keskitytään maastoetsintään, mutta muunkinlaiset tehtävät voivat olla mahdollisia.

Järjestetään maastoetsintäharjoituksia ja osallistutaan muiden järjestämiin harjoituksiin. Osallistutaan Rauman Seudun Vapepan järjestämiin kokous-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan Vapepan piiritason ja valtakunnan tason koulutuksiin yms. tapahtumiin.

Kokoukset

Yhdistyksen oma sääntömääräinen kevät- ja syyskokoukset järjestetään yhdistyksen sääntöjen mukaan. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Lounais-Suomen latualueen koulutuksiin ja kokoukseen sekä Suomen Ladun kevätpäiviin ja –kokoukseen huhtikuussa ja syyspäiviin ja –kokoukseen lokakuussa. 

Tiedotus

Tiedotuslehti julkaistaan tammikuussa. Tapahtumista ilmoitetaan Länsi-Suomessa ja Raumalaisessa. Lisäksi käytetään yhdistyksen kotisivuja, Facebook-sivuja ja Instagram -tiliä. 

Rakentaminen 

Ylläpidetään ja kunnostetaan Latumajan reitistöä ja tehdään tarpeellisia Latumajan rakennusten ja muiden rakenteiden huolto- ja korjaustöitä. Myös esteetön reitti ja Kaarojärven laavun ympäristö vaativat huoltotöitä. Ylläpidetään ja  rakennetaan Nasulammen ympäristön toimintapisteitä. Rauman vesitornin ympäristöön rakennetaan uusi lähiluontopolku. Hanke toteutetaan Rauman Ladun aloitteesta ja monen eri tahon yhteistyönä. Rauman kaupungilta luontopolun rakentamiseen osallistuu Wihertoimi ja liikuntatoimi sekä Turun yliopiston Rauman OKL:sta on mukana neljä opiskelijaa .

Frisbeegolfratamme vaatii uudistamista ja muutostyöt on jo aloitettu. Latumajan reitin uusi linjaus Pohjoiskehän parkkipaikalta pohjoiseen tulee ajankohtaiseksi, koska alueelle on kaavoitettu teollisuusalue, reittiin tulee muutoksia. Hyödynnetään Rauman Kaupungin, Ravakan Leader-hanke- ja Suomen Ladun avustuksia. 

Yhteistyö ja muu toiminta

Tehdään yhteistyötä Rauman kaupungin liikuntapalvelujen kanssa reittien ja latujen ylläpidossa ja kunnostuksessa. Olemme mukana Lähdepellon alueen lumitykin valvontatehtävissä. Jatketaan yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja seurakunnan lapsityön kanssa tarjoamalla Latumaja ilmaiseksi käyttöön. Osallistutaan retkikummitoiminnan kehittämiseen kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Avustetaan tarpeen mukaan erityisryhmien liikunnassa. Järjestetään virikeliikuntaa vanhainkoteihin ulkoiluttamalla vanhuksia. Valtakunnallisena ja paikallisena yhteistyökumppanina ovat Martta-yhdistykset.

Keväällä tullaan järjestämään Rauma Ladun Pop up-tapahtuman saadaksemme enemmän näkyvyyttä ja uusia, innokkaita jäseniä Rauman Ladun toimintaan mukaan.

Jäsenmaksut vuodelle 2022

 Rauman Ladun jäsenmaksut vuonna 2022:


Henkilöjäsen                  23,50 €, josta Suomen Ladun osuus on 16,50 €
Rinnakkaisjäsen             11,00 €, josta Suomen Ladun osuus on 10,00 €
Perhejäsen *                   34,00 €, josta Suomen Ladun osuus on 26,50 €
Nuorisojäsen (alle 19v)  11,00 €, josta Suomen Ladun osuus on 10,00 €
Yhteisöhenkilöjäsen       33,00 €, josta Suomen Ladun osuus on 16,50 €
Kannatusjäsen               100,00 €

* Perhejäsenyys koskee samassa osoitteessa asuvia.

Henkilöjäsen saa Latu ja Polku-lehden ja jäsenkortin. Perhejäsenyydessä maksava jäsen saa jäsenkortin ja lehden, lisäksi tulee toinen jäsenkortti, jossa on perheen muiden jäsenten nimet.

Jäsenasioissa sinua palvelee sihteeri Kimmo Kouru paikallistasolla ja suoraan myös Suomen Ladun jäsenpalvelu: jasenpalvelu@suomenlatu.fi

Päivitä sähköpostiosoitteesi Rauman Ladulle: rauman.latu@gmail.com

13. tammikuuta 2022

Talvilintujen ruokintapisteRauman kaupunki ja Rauman latu ovat yhteistyössä perustaneet talvilintujen ruokintapisteen Nasulammen luontopolun varteen latumajareitin alkupäähän (Metsätähdentie 1a)

Ajatuksena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus lintujen tarkkailuun kaupunkialueen tuntumassa. Kaikillahan ei ole mahdollisuutta toteuttaa talviruokintaa kotipihassaan. Esimerkiksi monissa taloyhtiöissä se on kielletty jyrsijäongelman vuoksi.

 

Nasulammen alueelle on ripustettu kolme ruokinta-automaattia ja lisäksi talipallotelineitä, joiden huollosta Rauman latu huolehtii.

 

Paikalle pääsee lumitilanteen salliessa hiihtämällä latumajareittiä pitkin, mutta myös jalkaisin polkua myöden. Latumajareitin lähtöpisteestä sinne on matkaa n. 500 metriä.

 

Alueella on hyvä lintukanta ja siellä voi bongata esimerkiksi pyrstö- tai hömötiaisia.

 

Retkelle sinne voi ottaa mukaan kiikarin sekä retkieväät. Nasulammen rannassa on myös nuotiopaikka, johon tosin tulee ottaa omat polttopuut mukaan.